B1 III semestr

ŚRODA 18.40 – 20.40

POCZĄTEK - 12 PAŹDZIERNIKA

cena: 1050 zł

liczba godzin: 30

liczba spotkań: 15

kalendarz

cena

W programie

– condizionale semplice (tryb przypuszczający);

– pronomi combinati (zaimki łączone);

– verbi pronominali;

– zdrobnienia i zgrubienia;

– forma bezosobowa czasowników;

– słownictwo dotyczące rynku pracy;

– zwroty i wyrażenia dotyczące, uczuć, miłości i ślubu; 

– słownictwo związane z ochroną środowiska i segregacją śmieci. 

Podręcznik

Podczas kursu przerobimy rozdziały 3-6 z podręcznika Spazio Italia 3 (nie jest wliczony w cenę kursu) oraz będziemy korzystać z moich własnych materiałów (wliczone w cenę kursu).

Zapisuję się!