A2 I semestr

WTOREK - PIĄTEK 11.40 – 13.10

POCZĄTEK - 7 PAŹDZIERNIKA

cena: 1575 zł

liczba godzin: 45

liczba spotkań: 30

kalendarz

cena

W programie

W programie:

– pronomi indiretti (zaimki dopełnienia dalszego);

– imperativo diretto (tryb rozkazujący dla 2 osoby l.p.);

– imperfetto (czas przeszły niedokonany);

– różnice między czasem przeszłym niedokonanym (imperfetto) a czasem przeszłym dokonanym (passato prossimo);

– stare + gerundio;

– pronomi diretti al passato (zaimki dopełnienia bliższego w czasie przeszłym);

– zdrobnienia i zgrubienia;

– condizionale semplice (tryb przypuszczający);

– pronomi relativi (zaimki względne); 

– zwroty i wyrażenia, których używamy w sklepie odzieżowym; 

– opis wyglądu i charakteru;

– słownictwo związane z dzieciństwem;

– zwroty służące do zapraszania i umawiania się.

Podręcznik

Podczas kursu przerobimy rozdziały 1-4 z podręcznika Nuovo Espresso 2 (nie jest wliczony w cenę kursu) oraz będziemy korzystać z moich własnych materiałów (wliczone w cenę kursu)

Zapisuję się!