A2 II semestr

WTOREK - PIĄTEK 11.40 – 13.10

POCZĄTEK - 28 LUTEGO

cena: 1575 zł

liczba godzin: 45

liczba spotkań: 30

kalendarz

cena

W programie

W programie:

– różnice między czasem przeszłym niedokonanym (imperfetto) a czasem przeszłym dokonanym (passato prossimo);

– stare + gerundio;

– pronomi diretti al passato (zaimki dopełnienia bliższego w czasie przeszłym);

– zdrobnienia i zgrubienia;

– condizionale semplice (tryb przypuszczający);

– pronomi relativi (zaimki względne); 

– imperativo indiretto – tryb rozkazujący dla trzeciej osoby liczby pojedynczej;

– zwroty służące do zapraszania i umawiania się;

– słownictwo dotyczące podróżowania;

– części ciała;

– słownictwo przydatne podczas wizyty u lekarza;

– rodzaje sportów.

Podręcznik

Podczas kursu przerobimy rozdziały 3-7 z podręcznika Nuovo Espresso 2 (nie jest wliczony w cenę kursu) oraz będziemy korzystać z moich własnych materiałów (wliczone w cenę kursu).

Nuovo Espresso 2

Zapisuję się!