A1 - POCZĄTKUJĄCY

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 16.00 – 17.30

POCZĄTEK - 27 LUTEGO

cena: 1575 zł

liczba godzin: 45

liczba spotkań: 30

kalendarz

cena

W programie

– zasady wymowy;

– zwroty grzecznościowe i zwroty pozwalające na przedstawienie się i przekazanie prostych informacji o sobie;

– liczebniki;

– rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników;

– rodzajnik określony i nieokreślony;

– czas teraźniejszy czasowników regularnych i nieregularnych;

– preposizioni articolate;

– mi piace / mi piacciono (rozmowy o tym, co lubimy);

– podstawowe zwroty i wyrażenia, których używamy w barze, restauracji i hotelu;

– wyrażenia dotyczące czasu wolnego;

– godziny i daty;

Podręcznik

Podczas kursu przerobimy rozdziały 1-5 z podręcznika Nuovo Espresso 1 (nie jest wliczony w cenę kursu) oraz będziemy korzystać z moich własnych materiałów (wliczone w cenę kursu).

Nuovo Espresso 1

 

Zapisuję się!