A1 - POCZĄTKUJĄCY

SOBOTA 11.15 – 13.15

POCZĄTEK - 8 PAŹDZIERNIKA

cena: 1050 zł

liczba godzin: 30

liczba spotkań: 15

kalendarz

cena

W programie

– zasady wymowy;

– zwroty grzecznościowe i zwroty pozwalające na przedstawienie się i przekazanie prostych informacji o sobie;

– liczebniki;

– rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników;

– rodzajnik określony i nieokreślony;

– czas teraźniejszy czasowników regularnych i nieregularnych;

– mi piace / mi piacciono (rozmowy o tym, co lubimy);

– podstawowe zwroty i wyrażenia, których używamy w barze, restauracji i hotelu;

– wyrażenia dotyczące czasu wolnego;

– godziny;

Podręcznik

Podczas kursu przerobimy rozdziały 1-4 z podręcznika Nuovo Espresso 1 (nie jest wliczony w cenę kursu) oraz będziemy korzystać z moich własnych materiałów (wliczone w cenę kursu).

Zapisuję się!